STÄMMER DET ATT ERA GOJIBÄR INNEHÅLLER OTILLÅTNA BEKÄMPNINGSMEDEL?

Konsumenttidningen Råd & Rön utförde nyligen en analys av halten bekämpningsmedel i gojibär från flera olika varumärken och bland annat Biofoods icke-ekologiska gojibär visade sig innehålla spår av bekämpningsmedel. Av de uppmätta bekämpningsmedlen i vårt varumärke ligger alla utom ett under EU:s fastställda gränsvärden.

Det bekämpningsmedel som ligger över EU:s gränsvärde heter Carbofuran och Livsmedelverket har i samband med analysresultatet gjort en riskbedömning på detta ämne. Deras slutsats är att ett barn på 20 kg kan äta ca 50 g gojibär per dag och en vuxen på 60 kg kan äta 120-150 g för att komma upp i det högsta acceptabla dagliga intaget av Carbofuran. Livsmedelsverket har inte utfärdat några allmänna rekommendationer men enligt riskbedömningen anser de att det inte är farligt att äta bären.

Vår leverantör har alltid sagt till oss och uppvisat i analyser att inga eller mycket lite (långt under gränsvärden) bekämpningsmedel finns kvar i slutprodukt. Vi tar detta på största allvar och kommer låta denna produkt utgå per omgående. Istället kommer vi att ersätta dessa icke-ekologiska gojibär med en ekologisk variant. I Råd & Röns test uppmättes inga bekämpningsmedel i de tre varumärkena med ekologiska gojibär.

 

 
 
 
 
 
 
Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli bättre. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. Läs mer | OK