Biofood BioLivs AB hantering och lagring av personuppgifter

Denna informationstext förklarar hur Biofood Biolivs AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

Är kund
Är privatperson
Är bloggare i privatregi

och besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier, eller på annat sätt kommunicerar med oss, t ex via vår kundtjänst. Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?
Ditt namn och dina kontaktuppgifter i form av e-mailadress, postadress, ev telefonnummer
Vi hanterar dina personuppgifter för att:
Kunna informera om nyheter, kampanjer och ge inspiration.

NÄR DU KOMMUNICERAR MED OSS
Du kan välja att kommunicera med Biofood Biolivs på många olika sätt, t.ex. när du talar med oss på något av våra event, när du använder vår hemsida, i e- mail eller brev du skickar till oss, om du deltar i tävlingar eller kampanjer, när du ger oss feedback via sociala medier och samtal med vår kundtjänst och samtidigt som du gör det godkänner du vår hantering och lagring av personuppgifter.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

Namn och kontaktuppgifter
Information om din synpunkt, fråga eller ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel, hantera klagomål.

HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter lagras upp till 24 månader. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Du kan när som helst kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter.

TREDJE PART & PERSONUPPGIFTER?
Biofood Biolivs lämnar endast ut uppgifter till en tredje part i form av transportbolag för deras kontakt kring leverans av produkter.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

DINA RÄTTIGHETER
Du har när som helst alltid rätt att få dina uppgifter borttagna.