Är det vanligare med bittermandel i ekologiskt odlade mandlar?

De mandelträdsorter som odlas i Medelhavsområdet är mer resistenta mot torka, vilket är nödvändigt eftersom de inte bevattnas. Detta kan jämföras med de kaliforniska mandlarna som har färre bittermandlar, men istället måste bevattnas och därmed belastar miljön.