Finns det spår av pesticider, tungmetaller och arsenik i ekologiska produkter?

F: Finns det spår av pesticider, tungmetaller och arsenik i ekologiska produkter?

S: Ekologisk certifiering innebär inte 100 % fritt från spår av t ex bekämpningsmedel, tungmetaller eller arsenik, som kommer från okontrollerbara källor som förorening i jord, luft och vatten.

Europeiska oberoende kontrollorgan testar regelbundet jorden och produkterna hos våra odlare, det är sedan upp till dem att besluta om en odling är säker och ekologisk enligt de kriterier som finns lagstadgat i EU idag och riktlinjer från EFSA. Ifall de anser att de eventuella oundvikliga spår, som finns kvar i produkten, är för höga så görs en utredning och i värsta fall kan därefter ekocertifikatet dras in. Utöver odlarnas egna och kontrollorganens tester, vars analys svar vi får ta del av och granskar, testar även våra leverantörer själva produkterna regelbundet. Dessutom utförs det fler och oftare tester på de produkter som klassas som ”hög risk” produkter, det vill säga t ex produkter från Kina. Ifall dessa prover visar spårrester, görs alltid en bedömning ifall produkten är säker och om de följer riktlinjer för ekologisk odling. Alla våra leverantörer rapporterar och kontrolleras av kontrollorganen, och av oss. Vi blir även kontrollerade på olika sätt av instanser i Sverige som Livsmedelsverket, Miljö och Hälsa hos kommun, och för ekologiska produkter även av Kiwa Aranea Certifiering.

F: Finns det arsenik i era risprodukter?

S: I vårt arbete är vi måna om kvalitet och renhet, och produkter som vi säljer granskas noggrant innan de blir en del av vårt sortiment. Vi ställer oss positiva till att denna typ av frågor lyfts, eftersom det ökar den generella medvetenheten om livsmedel och vikten av god kvalitet i den mat vi äter. Det leder till de förändringar i branschen som vi behöver för att vår planet och människan ska må bra, i dag och för all tid framöver.

Tyvärr finns spår av arsenik i ris från okontrollerbara källor som förorening i jord, luft och vatten.

Tidigare har det inte funnits lagar i EU som reglerar arsenikvärden i livsmedel, men fr o m 1 Januari 2016 gäller följande gränsvärden;

* 0,20 mg oorganisk arsenik per kilo för ”ej ångbehandlat, slipat ris (polerat eller vitt ris)”

* 0,25 mg oorganisk arsenik per kilo ris för ”ångbehandlat ris och råris”

* 0,30 mg oorganisk arsenik per kilo övrig risprodukt som t ex mjöl, riskakor mm

Läs gärna mer om detta på Livsmedelverkets hemsida, samt ta del av deras rapport.

Biofood säljer både ekologiska och naturliga produkter från hela världen. Vi samarbetar med många olika europeiska leverantörer, stora som små, och flera av dem vi samarbetar med har flera års erfarenhet av ekologisk odling. I vårt arbete utvärderar vi ständigt våra befintliga och nya leverantörer, och ser till att våra produkter analyseras regelbundet. Samtliga leverantörer för våra risprodukter i eget varumärke, samt övriga som vi distribuerar i Sverige, har redovisat att deras värden ligger under rekommenderat gränsvärde.

Vi och våra leverantörer strävar alltid efter att arbeta på ett säkert, kvalitativt och certifierat sätt.