Vad är det för plast i era påsar?

F: Vad är det för plast i era påsar, jag har sett en påse märkt med symbol 07?

S: Vi använder dels polypropylen (det anges på förpackningen med förkortningen PP) och dels en blandning av polypropylen och polyetylen (anges bara som ”plasttyp 7” vilket är en samlingsgrupp för många olika plastkombinationer som inte har egna symboler, alltså vid blandning av plasttyper).

Båda är godkända livsmedelsplaster och är inte giftiga, det vill säga maten inuti påverkas inte av plasten, och kan källsorteras som plast för återvinning. Tyvärr kan vi inte välja bort symbolen, som idag har en sån negativ anknytning eftersom det finns annan ej godkänd livsmedelsplast med samma symbol. Anledningen till att vi har denna specifika typ av plast som klassas som typ 07 är för att den är att den är speciellt framtagen bevara den skyddande atmosfären i påsen så att det inte läcker in eller ut syre, då syre påverkar produktens hållbarhet negativt.

 

F: Vad är modifierad/skyddade atmosfär?

S: Modifierad atmosfär, även kallad livsmedelsgas, är en tillsats man tillför i packningsprocessen för att bevara produktens kvalité i påsen så länge som möjligt. Vi använder en blandning av CO2 och N2, specifikt framtagen för alla nötter, frön rika på fett (t.ex. solros) och torkad frukt.

Denna blandning skyddar produkten mot tillväxt av alla mikroorganismer t ex mögel som behöver syre, och motverkar ”åldrande” av produkten. I ekologisk produktion kan vi inte bevara ut bästa kvalitet på något annat sätt, så gas är den bästa och neutrala lösningen.