Varför hittar jag ingen miljöcertifiering på Lilly’s Eco Clean?

F: Varför hittar jag ingen miljöcertifiering på Lilly’s Eco Clean?

S: Lilly’s Eco Clean är ett mycket litet företag – inköp och hantering av ingredienser samt tillverkning sker av en och samma person, och ackrediteringskostnaden för att få märka sin produkt med EU Ecolabel är mycket stor vilket gör det svårt för en småskalig producent som Lilly’s att få in det i sin budget till en början. Lilly’s målsättning för framtiden är dock att produkterna ska märkas med EU Ecolabel och de uppfyller i dagens läge samtliga kriterier som ställs för denna märkning med god marginal.