Varför köper ni produkter från Kina?

Vi stöttar sedan länge ett eko-projekt i Kina som vi vet gör väldigt mycket gott för naturen, människor och djur i Kina. Vi bedömer att det är viktigt att stötta projektet för att samtidigt stötta Kinas utveckling för ett mer ekologiskt jordbruk som är viktigt över hela jorden.

Regionen där vi stöttar eko-projektet ligger i den nordöstra delen av Kina där jordbruk är det viktigaste sättet att leva på. Ett omfattande område i regionen använder sig av ekologiskt jordbruk, som i sin tur är omgivet av stora buffertzoner.

Eko-projektet är väl utvecklat och kontrollerat enligt europeiska ekologiska standarder. De ekologiska gårdarna har utvecklat naturliga metoder för skadedjursbekämpning, och kompost från det ekologiska jordbruket används.