Varför packar ni inte era produkter i kartong?

F: Varför packar ni inte i kartong?

S: För tillfället har vi inte möjlighet att packa i kartong, men vi jobbar aktivt med att titta på nya möjligheter för att utveckla våra förpackningar med miljöaspekten i åtanke. Så länge så rekommenderar vi alla att källsortera påsarna som plast för återvinning.